Материали за груб строеж

  • Тухли четворки, единични, огнеупорни
  • цимент, варов разтвор в торби, пясък, хидратна вар,
  • арматурно желязо, винкел, шини
  • поцинковани, черни и профилни тръби
  • ПВЦ тръби и части, ВиК части
  • заварени арматурни мрежи, арматурни бигли
  • огнеупорен шамот, щурцове за отвори
За повече информация и наличност: